Mokėjimo paslaugų kainynas

Galioja nuo 2023-04-14

Atsisiųsti dokumentą „Mokėjimo paslaugų kainynas”

Galioja nuo 2023 m. balandžio 14 d.

MOKĖJIMO PASLAUGŲ KAINYNAS

Klientas, sudarydamas Sutartį ir /ar naudodamasis Bendrovės Mokėjimo paslaugomis, patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Mokėjimo paslaugų kainynu ir už Bendrovės atliktas mokėjimo operacijas ir (ar) su jomis susijusias paslaugas sutinka mokėti tokio dydžio Komisinį atlyginimą

Eil. Nr.

Paslauga

Paslaugos aprašymas

Komisinis atlyginimas, Eur

Tarpininko paslaugų teikimo vietose

Sollo programėlėje ir (ar) internetinėje svetainėje

1.

Paskyros tvarkymas

Paskyros atidarymas / uždarymas, administravimas

 

nemokamai

2.

Mokėjimo operacijos:

2.1.

Įmokų krepšelio suformavimas

 

 

nemokamai

2.2.

Įmokų krepšelio apmokėjimas

El. bankininkyste kitame banke

 

0,15 Eur už vieną mokėjimą, bet ne daugiau kaip 0,99 Eur/mėn.

Pagal Sollo programėlėje suformuotą brūkšninį kodą

nuo 0,00 iki 0,60

0,15 Eur už vieną mokėjimą, bet ne daugiau kaip 0,99 Eur/mėn.

2.3.

Įmokos už paslaugas priėmimas

Mokėjimas paslaugų teikėjui pagal brūkšninį kodą arba iš pateikto sąrašo

nuo 0,00 iki 0,60

0,15 Eur už vieną mokėjimą, bet ne daugiau kaip 0,99 Eur/mėn.

 

MOKĖJIMO OPERACIJŲ SOLLO PROGRAMĖLĖJE IR (AR) INTERNETINĖJE SVETAINĖJE LIMITAI

Limitas – Bendrovės nustatytas limitas mokėjimo operacijai ar mokėjimo operacijoms vykdyti, išreikštas pinigine verte. Tai gali būti vienkartinės mokėjimo operacijos ar per tam tikrą laikotarpį (pvz., mėnesį, metus) vykdytinų mokėjimo operacijų sumos limitas.

Bendrovė gali vienašališkai nustatyti ir keisti standartinius ir / ar nustatytus nestandartinius paros operacijų Limitus (pavyzdžiui, jei tai yra privaloma dėl pakeistų teisės aktų, norint užtikrinti atsiskaitymų kortelėmis saugumą ar pan.).

Bendrovė, norėdami apsaugoti Kliento Lėšas, turi teisę dėl svarbių priežasčių atsisakyti padidinti limitus, jei, Bendrovės nuomone, toks limitų padidinimas keltų didelę riziką Kliento Lėšų saugumui.

Bendrovė Kliento operacijoms taiko tokius limitus:

Mokėjimo operacijų pavadinimas

Limito dydis, Eur

Per vieną kalendorinį mėnesį atliktų visų mokėjimo operacijų limitas

10 000,00

 

TIPIŠKIAUSIŲ SU MOKĖJIMO SĄSKAITA SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR SĄVOKŲ ŽODYNAS

Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašą ir sąvokų žodyną galima rasti https://www.lb.lt/lt/standartizuotos-mokejimo-paslaugu-savokos

Mokėjimo paslaugų kainynas, galiojo iki 2023-04-14