Privatumo politika

Galioja nuo 2023-04-14

Atsisiųsti dokumentą „Privatumo politika”

PRIVATUMO POLITIKA

 

SOLLO, UAB (toliau – Bendrovė, SOLLO arba mes) gerbia ir siekia maksimaliai užtikrinti SOLLO mobiliosios programėlės (toliau – Programėlė) bei SOLLO interneto svetainės www.sollo.lt (toliau – Svetainė) naudotojų privatumą. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip mes tvarkome Programėlės ir Svetainės naudotojų (toliau – naudotojai arba Jūs) asmens duomenis ir kitą informaciją, gautą Jums naudojantis Programėle ir Svetaine Mokėjimo paslaugų teikimo sutartyje (toliau – Sutartis) nustatyta tvarka.

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ar keisti Politiką. Naujausią Politikos versiją visada galite pasiekti naudodamiesi Programėle ar Svetaine, o Politiką pakeitus reikšmingai, Jus papildomai informuosime atskiru pranešimu (el. paštu). Siekdami užtikrinti, kad naudotojai būtų maksimaliai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą, rekomenduojame periodiškai peržiūrėti Politiką ir atkreipti dėmesį į atliktus pakeitimus.

I. Kokiais pagrindais tvarkome Jūsų duomenis?

 

Bendrovė renka ir tvarko Politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

 • Sutarties tarp Jūsų ir SOLLO sudarymu ir vykdymu.
 • Kai naudojatės Programėle – Jūsų atskirai suteiktais sutikimais (leidimais): dėl mobiliojo įrenginio operacinės sistemos pranešimų siuntimo, dėl prieigos prie mobilaus įrenginio vaizdo kameros, dėl prieigos prie biometrinių duomenųprie mobilaus įrenginio failų saugyklos ir dėl prieigos prie kontaktų sąrašo.
 • Kai naudojatės Svetaine – sutikimu dėl slapukų (angl. cookies) įrašymo Jūsų įrenginyje.
 • Jūsų sutikimais dėl bendro pobūdžio pranešimų, priminimų siuntimo.
 • Jūsų sutikimais dėl pasirinkto identifikacijos būdo.
 • Teisinėmis prievolėmis, kylančiomis ir taikomomis Bendrovei (pvz., pinigų plovimo prevencijos tikslais).
 • Bendrovės ir(ar) trečiųjų asmenų teisėtu interesu (pvz. siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams, sukčiavimams naudojantis mūsų paslaugomis, gintis nuo pareikštų reikalavimų ar ginti savo teises, statistinių duomenų rinkimas ir analizė, rinkos analizė ir kt.).

 

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

II. Ar galiu naudotis SOLLO paslaugomis nesusikūrus SOLLO paskyros?

 

Jūsų patogumui, dalis Programėlės ir Svetainės funkcijų veikia ir nesusikūrus SOLLO paskyros. Pavyzdžiui – pasirinkus paslaugų teikėjus ir  nurodžius mokėtojo kodą ir kitą mokėjimo informaciją, Programėlė ir/ar Svetainė gali sugeneruoti brūkšninį kodą, su kuriuo suformuotą įmokų krepšelį (iki 600 Eur) galima apmokėti SOLLO tarpininko kasoje. Atkreipiame dėmesį, kad nesusikūrus SOLLO paskyros, negalėsite išsaugoti mokėjimo informacijos ateičiai.

III. Kokie statistiniai ir analitiniai asmens duomenys renkami Jums naudojantis Programėle?

 

Tam, kad galėtų tinkamai veikti, Programėlei būtina prieiti prie tam tikros informacijos, esančios Jūsų įrenginyje, ir prie tam tikrų įrenginio funkcijų. Jums įsirašius ir įsidiegus Programėlę savo telefone, Programėlė automatiškai prieis prie šių įrenginio duomenų: mobiliojo įrenginio operacinės sistemos ir gamyklinio mobilaus įrenginio modelio kodo. Jums nesutinkant, kad Programėlė prieitų prie šių duomenų, neįsirašykite ir neįsidiekite Programėlės savo mobiliajame įrenginyje, o jei Programėlę įsirašėte ir įsidiegėte neperskaitę šios Politikos, visada galite ištrinti Programėlę iš savo mobilaus įrenginio.

Aukščiau nurodytą informaciją rinkti ir apdoroti mums padeda Google teikiama programinė įranga „Google Analytics“ bei „Google Firebase“. Mūsų Programėlė yra kuriama naudojant „Google Firebase“ programėlių kūrimo įrankį. „Google Firebase“ ir „Google Analytics“ įrankių pagalba galime rinkti minėtą apibendrintą, nepersonalizuotą statistinę informaciją apie mūsų Programėlės naudotojus. Visa ši informacija naudojama siekiant nustatyti Programėlės naudotojų skaičių, amžiaus grupes, regionus, naudojimąsi Programėle ir remiantis šia informacija tobulinti Programėlę ar atskiras jos funkcijas bei rengti tikslines reklamas, pritaikytas tam tikroms auditorijoms (pvz., 25-30 metų amžiaus vyrams iš Vilniaus).

Su detalia informacija, kaip Google renka ir naudoja šiuos duomenis, galite susipažinti Google privatumo politikoje adresu https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Google Analytics“) ir https://firebase.google.com/support/privacy („Google Firebase“).

Jeigu nesutinkate, kad būtų renkama ši informacija, neįsirašykite ir neįsidiekite Programėlės. Jeigu Programėlę įsirašėte ir įsidiegėte ir prieštaraujate tolimesniam tokios informacijos rinkimui ir tvarkymui – deja, bet Jūs nebegalėsite toliau naudotis Programėle. Galite nutraukti naudojimąsi Programėle ją ištrindami iš savo mobiliojo įrenginio.

IV. Kokie asmens duomenys yra renkami kuriantis SOLLO paskyrą?

 

Jums nusprendus naudotis visomis Programėlės ir Svetainės funkcijomis ir susikūrus SOLLO paskyrą mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pasirinktą registracijos būdą bei susijusius asmens duomenis:
  • Smart ID. Pasirinkus šį būdą, turėsite Programėlėje ar Svetainėje įvesti savo asmens kodą.
  • Parašas. Pasirinkę šį būdą, turėsite Programėlėje ar Svetainėje įvesti savo asmens kodą ir mobiliojo telefono numerį.
 • Jūsų kontaktinę informaciją (telefono Nr., el. pašto adresas, adresas).
 • Įgyvendindami teisės aktų reikalavimus, patikrinsime, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo (šie duomenys apima tokią informaciją, kaip užimamos politinės pareigos ir institucija, kurioje jas užimate, pareigų pabaigos datą, valstybę, kurioje esate ar buvote politiškai aktyvus, bei informaciją apie politiškai aktyvius Jūsų artimus šeimos narius), taip pat informaciją apie įvairių valstybių ar tarptautinių finansų priežiūros institucijų Jums skirtus įspėjimus ir (ar) sankcijas. Ši informacija yra tikrinama pagal Jūsų registracijos metu pateiktą informaciją: vardą, pavardę, gimimo metus.

 

V. Kokie asmens duomenys yra renkami, naudojantis SOLLO paskyros funkcijomis?

 

Besinaudojant įvairiomis Jums prieinamomis SOLLO paskyros funkcijomis (pvz., mokėjimo funkcija), privalome rinkti tam tikrus Jūsų ir (ar) trečiųjų asmenų asmens duomenis. Jums naudojantis SOLLO paskyroje siūlomomis funkcijomis mes rinksime ir tvarkysime:

 • su mokėjimu susijusius duomenis (mokėtojo kodas, mokėjimo suma, data ir laikas, mokėjimo būdas, bankas, iš kurio atliekamas pavedimas,).
 • informaciją apie atliekamus mokėjimus, atsiskaitymus bei kitus veiksmus, kurią apdorosime ir pateiksime Jums patogiu būdu. Galėsite pasinaudoti SOLLO paskyros analitinėmis funkcijomis ir pasitikrinti savo atsiskaitymų istoriją, taip pat stebėti, kur ir kiek pinigų išleidžiate, kokiems paslaugų teikėjams dažniausiai mokate ir pan.

 

VI. Kokie asmens duomenys yra renkami vykdant apmokėjimus?

 

Apmokėjimus galite vykdyti naudodamiesi mokėjimo inicijavimo paslauga. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad rengiantis atlikti mokėjimą jūs esate nukreipiami į mūsų partnerio, kuris atlieka mokėjimo inicijavimą jūsų banke, interneto puslapį. Rekomenduojame susipažinti su mūsų partnerio privatumo nuostatomis, skelbiamomis: https://neopay.online/lt/privatumo-politika/.

 

VII. Kokie duomenys tvarkomi Programėlėje atskirai sutikus ar davus leidimus mobiliajame įrenginyje?

 

Jeigu Jūs suteikiate leidimą / duodate sutikimą ir (ar) esate savo mobiliajame įrenginyje nustatę tokius leidimus / davę sutikimus, Programėlė gali turėti prieigą prie Jūsų mobilaus įrenginio kameros, biometrinių duomenų (pvz. piršto antspaudo), mobilaus įrenginio saugyklos.

Jums davus atskirą sutikimą dėl pranešimų teikimo, galėsime Jums pateikti pranešimus Programėlėje (dėl detalesnės informacijos žr. skyrių „Kokius pranešimus Jums siųsime?“).  

Jums nedavus leidimo, deja, bet mes negalėsime Jums suteikti ir dalies Programėlės privalumų ar teikti dalies funkcijų, pvz.:

 • Jums nedavus sutikimo dėl mobiliojo įrenginio operacinės sistemos pranešimų teikimo, negalėsime pateikti Programėlės pranešimų.
 • Jums nedavus sutikimo naudotis mobilaus įrenginio saugykla, negalėsite nuskaityti dokumento ar brūkšninio kodo iš nuotraukos, esančios Jūsų mobiliajame telefone.
 • Jums nedavus sutikimo Programėlei naudotis mobilaus įrenginio vaizdo kamera, negalėsite skenuoti brūkšninių kodų.
 • Jums nedavus sutikimo naudoti biometrinius duomenis (piršto antspaudus, veido atvaizdo ir pan.), negalėsite naudoti savo biometrinių duomenų prieigai prie Programėlės, o turėsite naudoti 5 skaitmenų saugos kodą.

 

Pažymėtina, kad mes nerenkame ir nesaugome Jūsų biometrinių duomenų (pvz., piršto antspaudo ar veido atvaizdo), jei juos naudojate, siekdami apsaugoti prieigą prie Programėlės. Šie Jūsų duomenys, jeigu Jūs pasirinkote tokį prieigos prie Programėlės paskyros būdą, yra saugomi tik Jūsų mobiliajame įrenginyje. Taip pat svarbu paminėti, kad Jums suteikus prieigą prie mobilaus įrenginio vaizdo kameros, prie mobilaus įrenginio saugyklos, mes neprieisime prie ir nerinksime Jūsų daromų / išsaugotų nuotraukų, bei jokių kitų duomenų.

VIII. Kokie duomenys renkami Svetainėje slapukų pagalba?

 

Tuo atveju, kai lankotės Svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.

Su informacija apie slapukų pagalba renkamus duomenis galite susipažinti mūsų Slapukų politikoje .

IX. Kokie asmens duomenys yra renkami bendraujant su Jumis ir administruojant Jūsų užklausas?

Jūsų pateikiamus asmens duomenis tvarkome, kai pateikiate prašymą, užklausą ir (ar) skundą elektroniniu paštu, paštu, telefonu. Tokiu atveju tvarkome tuos duomenis, kuriuos pateikiate savo užklausoje bei Jūsų kontaktinius duomenis (pvz., jei užklausą pateikėte el. paštu – Jūsų el. pašto adresą).

Šiuo duomenis tvarkome siekdami administruoti ir įgyvendinti prašymus, užklausas ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę bei remdamiesi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą, užklausą ir (ar) skundą Bendrovei.

 

X. Kokius pranešimus Jums siųsime?

 

Į Jūsų paskyroje nurodytą el. pašto adresą Jums siųsime pranešimus apie Svetainės ir/ar Programėlės funkcionalumų ir/ar paslaugos teikimo taisyklių bei kitus esminius pasikeitimus, pvz., šios Politikos atnaujinimą.

 

XI. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

 

Gautus, surinktus, sugeneruotus asmens duomenis mes naudojame siekdami šių tikslų:

 • užtikrinti tinkamą Programėlės ir Svetainės administravimą, ir visų SOLLO paskyros funkcijų veikimą, tobulinimą, plėtrą;
 • suteikti Jums galimybę naudotis visomis SOLLO paskyros funkcijomis: atlikti mokėjimus, atsiskaityti kasose, stebėti savo pirkimo įpročius, bei visomis kitomis funkcijomis, aprašytomis Sutartyje ir Politikoje;
 • stebėti ir analizuoti naudojimąsi SOLLO paskyra, Programėle, Svetaine ir ieškoti būdų, kaip ją padaryti patogesne Jums, vykdyti statistikos tyrimus, analizę;
 • suteikti Jums informaciją ir priminimus apie nebaigtus ar artėjančius mokėjimus, informaciją apie SOLLO paskyros, Programėles, Svetainės ar Sutarties ir Politikos pakeitimus ir atnaujinimus;
 • sudaryti Jums galimybę bendrauti su mumis (pateikti savo klausimus, skundus, prašymus, nuomonę ir pan.) bei kontaktuoti su Jumis dėl SOLLO paskyros, Programėlės, Svetainės panaudojimo, veikimo;
 • stebėti naudojimąsi SOLLO paskyra, siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui, neteisėtam panaudojimui, teisės pažeidimams, sukčiavimui;
 • vykdyti mums taikomus teisinius reikalavimus ir teisines prievoles, įskaitant teisės aktų reikalavimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimu;
 • spręsti ginčus ir kilusias problemas dėl naudojimosi SOLLO paskyra, Programėle ar Svetaine;
 • atlikti kitus veiksmus, reikalingus siekiant užtikrinti tinkamą SOLLO paskyros, Programėlės ir Svetainės veikimą.

 

XII. Kiek laiko saugosime Jūsų duomenis?

 

Registruotų SOLLO paskyros naudotojų duomenis bei informaciją apie atliktus mokėjimus saugosime teisės aktų nustatytą laiko tarpą arba tiek, kiek to reikia tvarkymo tikslams pasiekti.

Apibendrinti duomenys apie visus Programėlės naudotojus (pvz., Programėlės naudotojų amžiaus grupė, regionai, kiti duomenys iš naudotojų Google ar Apple paskyrų (šie duomenys gaunami iš Google Play ar App Store platformos, ar, atitinkamai, Google ir (ar) Apple, kaip operacinės sistemos, platformos teikėjo) bus saugojami tol, kol naudotojams bus prieinama Programėlės paslauga. Apibendrinti duomenys, gauti naudojantis „Google Analytics“ ir „Google Firebase“ funkcionalumais bus saugomi ne ilgiau kaip 14 mėnesių.

Ilgesnis nei nurodyta anksčiau Jūsų asmens duomenų (įskaitant duotus sutikimus) saugojimą galime vykdyti, kai:

 • Tai yra būtina tam, kad galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises.
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas.
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui.
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais.
 • Egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai ir terminai asmens duomenų saugojimui (pvz., pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose).

 

XIII. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

 

Išskyrus žemiau nurodytas išimtis, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos ekonominėje erdvėje  (toliau – EEE). Šiuo metu neperduodame ir neketiname perduoti Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

 

Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetainėje duomenys ar duomenys, generuojami apsilankius mūsų svetainėje (tokie kaip IP adresas, vieta, slapukai, Jūsų naudojamos naršyklės ar įrenginio nustatymai ir informacija, naršymo data, laikas, trukmė, kita su naršyklės bei įrenginio veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) bendro naršymo svetainėje stebėsenos, statistikos, užimtumo, analizės, funkcionalumo užtikrinimo bei susijusiais tikslais gali būti tvarkomi, perduodami ar padaromi  prieinamais tiek EEE tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz. naudojantis „Google Analytics“, „Facebook Ads“ ir panašiomis paslaugomis, funkcionalumais ar produktais, tokie duomenų tvarkytojai arba gavėjai yra Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitose ne EEE valstybėse įsteigtos (veikiančios) bendrovės.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse. Mes atidžiai stebime besivystančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų praktiką ir gaires dėl duomenų perdavimo už EEE ribų, ir kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys yra perduodami ir gali būti vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Tinkamam duomenų saugumo lygiui užtikrinti bei teisėtam duomenų perdavimui garantuoti, mes sudarome Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses) arba vadovaujamės kitais Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) nustatytais pagrindais ir sąlygomis.

 

XIV. Kam galime perduoti Jūsų duomenis?

 

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti Programėlę ir Svetainę. Tokiais asmenimis gali būti Programėlės ar Svetainės kūrėjai, plėtotojai, mobiliųjų programėlių ir aplikacijų prekyvietės, asmens tapatybės patikrinimo (verifikacijos) paslaugų teikėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, mobiliųjų programėlių priežiūros paslaugų teikėjai, pranešimų (įskaitant internetinės ir mobiliųjų programėlių), rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, telekomunikacijų paslaugų teikėjai, kiti paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus susitarimus.

Informacija apie atliktus mokėjimus yra perduodama paslaugų teikėjams, už kurių paslaugas atsiskaitote ir sąskaitas apmokate SOLLO paskyros pagalba, asmenims, kuriems atliekate pinigų perlaidas SOLLO paskyros pagalba.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami partneriams ir paslaugų teikėjams, kurie užtikrina ir palaiko Programėlės ir Svetainės veikimą arba jų funkcijų veikimą (pvz., bankams, mokėjimo paslaugų teikėjams, kt.). Programėlės ir Svetainės savininko reorganizavimo, verslo perleidimo ir kitais panašiais atvejais duomenys gali būti perduoti teisių perėmėjams, verslo įgijėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie duomenys gali būti perduodami bendrovėms, veikiančioms už EEE ribų, pavyzdžiui į JAV (Google ir pan.). Bendrovė užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas numatytas BDAR ir kituose taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, gali būti pagrįstas standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis BDAR. Bendrovė imsis pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šie tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų (įskaitant, jei tai yra būtina, duomenų tvarkymo ar teikimo sutarčių papildymą standartinėmis Europos Komisijos patvirtintomis sutarčių sąlygomis dėl duomenų apsaugos). Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys ir kokiu pagrindu perduodami už EEE ribų, o taip kitais susijusiais klausimais galite kreiptis į mus el. paštu info@sollo.lt.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Esant Jūsų sutikimui, duomenys gali būti atskleidžiami sutikime nurodytiems asmenims.

XV. Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

 

Bendrovė Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti pasitelkia įvairias fizines, technines ir organizacines saugumo priemones. Mes įsipareigojame dėti pagrįstas pastangas Jūsų asmens duomenų apsaugai, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad bet kokia informacija, perduodama internetu yra pažeidžiama ir dėl to rekomenduojame tinkamai apsaugoti savo įrenginius – nediegti nežinomos programinės įrangos, nesilankyti įtartinuose interneto svetainėse, saugoti savo slaptažodį ir kitus prisijungimo duomenis.

XVI. Kokios yra Jūsų teisės?

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, teisės aktų nustatyta apimtimi, atvejais ir sąlygomis turite šias teisės aktų nustatytas teises:

 • Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis.
 • Teisę prašyti ištaisyti savo asmens duomenis.
 • Teisę prašyti ištrinti asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą.
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos rasite adresu vdai.lrv.lt).

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo (įskaitant savo sutikimo atšaukimą ar nesutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo), taip pat skundus, pranešimus ar prašymus duomenų subjektai gali pateikti el. paštu: info@sollo.lt . Teisės yra įgyvendinamos atsižvelgiant į sąlygas, ribojimus ir išimtis, numatytas teisės aktuose.

Dalį savo teisių galite įgyvendinti patys:

 • keisti savo sutikimus / leidimus SOLLO paskyroje;
 • keisti nustatymus, parinktis mobiliojo įrenginio operacinės sistemos nustatymuose;
 • susipažinti su savo mokėjimų istorija, naudojantis SOLLO paskyra;
 • pateikti savo klausimus, skundus, prašymus, nuomonę.

Jūs galite nutraukti naudojimąsi Programėle bet kuriuo metu, ištrindami Programėlę iš savo mobiliojo įrenginio. Tokiu atveju mes nustosime rinkti duomenis, susijusius su naudojimusi Programėle, tačiau ir toliau tvarkysime apie Jus surinktus duomenis, kol Jūs naudojotės Programėle (žr. skyrių „kiek laiko saugosime Jūsų duomenis“). Suėjus nusistatytiems saugojimo terminams, Jūsų duomenis sunaikinsime arba negrįžtamai ir patikimai nuasmeninsime.

XVII. Susisiekite su mumis

 

Duomenų valdytojas:

SOLLO, UAB

Juridinio asmens kodas: 302575294

Reg. adresas: Mamoničių g. 3, 02300 Vilnius, Lietuva

Būstinės adresas: Savanorių pr. 16, 03160 Vilnius, Lietuva

(el. paštas) info@sollo.lt

(tel. Nr.) 8 5 2043011

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

pašto adresas dpo@sollo.lt

pašto korespondencijos adresas:

Duomenų apsaugos pareigūnui

Sollo UAB

Savanorių pr. 16, 03159 Vilnius, Lietuva

 

XVIII. Politikos galiojimas

 

Politika galioja nuo 2023 m. balandžio 14 d. Jei pakeisime Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją Programėlėje ir Svetainėje.